אורחים מספרים

גאים לקבל את תעודת ההצטיינות מאתר Airbnb.
מוזמנים לחווית אירוח וחופש מיוחדת אצלנו בחיפה.

airbnb_superhost

 

“שבת שלום ציונה, תודה על האווירה המקסימה בחיפה, בדירה ברחוב אוליפנט ובעיקר לדעת, שתמיד אפשר להתקשר אליך אם היתה לי בעיה. תודה תודה שבת שלום אסתר"

Comments are closed.